powrót

wiedza i doświadczenie

Stawiamy na siłę połączenia wiedzy i praktyki, dlatego nasze tłumaczenia realizują doświadczeni tłumacze. Jesteśmy też przekonani, że niewielu jest ekspertów od wszystkiego. Zamiast tego wierzymy w szerokie horyzonty i wąskie specjalizacje.

Nasi tłumacze nie tylko perfekcyjnie znają języki, między którymi tłumaczą, ale także nieustannie się kształcą, zarówno formalnie, jak i w praktyce. Zgłębiają tajniki swoich specjalizacji, edukując się w Polsce i za granicą, pracując w “swoich” branżach, konsultując się z fachowcami.

Wiemy również, jak ważne jest dzielenie się wiedzą i kształcenie kolejnych pokoleń tłumaczy, dlatego od lat organizujemy praktyki dla studentów i absolwentów translatoryki, a jedna z kluczowych osób w BT Translateria prowadzi zajęcia praktyczne (m.in. tłumaczenie tekstów prawnych) na specjalistycznych studiach podyplomowych dla tłumaczy.

Tłumaczenia specjalistyczne w Translaterii to m.in.: tłumaczenia techniczne (np. tłumaczenia instrukcji, procedur), tłumaczenia medyczne, tłumaczenia prawne (np. tłumaczenia umów), tłumaczenia marketingowe i promocyjne (np. transkreacja).

Angebot