powrót

otwartość na nietypowe zlecenia

Jeśli Państwa zlecenie choć trochę wiąże się z przekładem, najprawdopodobniej podejmiemy się go, nawet jeśli nie jest to “typowe” tłumaczenie.
Jesteśmy po to, by wspierać Państwa językowo. Wykonujemy nie tylko tłumaczenia, ale i inne związane z nimi usługi. Telefon do obcojęzycznego urzędu/klienta? Przygotowanie przemówienia prezesa zarządu dla obcokrajowców w oparciu o jego prosty szkic w języku polskim? Streszczenie skomplikowanego artykułu naukowego z międzynarodowej publikacji? Copywriting w językach obcych? Wyszukiwanie i tłumaczenie konkretnych fragmentów archiwalnej dokumentacji? To tylko niektóre przykłady. Zajmujemy się także obróbką graficzną Państwa tekstów, przygotowaniem ich do druku itp.

Angebot